13. 7. 2017

Tábor & volume 1


   „Kdy už tam budem?“ je nejčastější otázka, která mě následující dva týdny čeká. Až když je zodpovězená tahle otázka, přijde dotaz na to, kam se vůbec vlastně jde. A bude se někam chodit každý den, protože jsem s dětmi na táboře.
   Děti pomalu vstávají a ještě se zavřenýma očima se mě ptají, co dnes budeme dělat. „Půjdeme na rozhlednu.“ Své nadšení projeví tím, že se opět přikryjí peřinou. „Vstávejte! Bude to sranda,“ snažím se je navnadit.
   „Nebude,“ ozve se zpod peřiny.
   „A když s sebou vezmu tatranky?“
   Za chvíli jsou děti už umyté a snídají chleba s marmeládou.
   Kolem penzionu, kde jsme ubytovaní, jsou samé kopce a lesy. Děti ani jedno z Prahy moc neznají. „Ne že tady budete řvát,“ varuju je v lese. „Tady bydlí zvířátka.“
   „A jaký?“
   „Lesní,“ odpovím vyhýbavě, protože se v televizi dívám na dokumenty z Antarktidy, a ne z lesa.
   „Například?“
   „Například tučňák,“ zkusím svoje znalosti z televize.
   „Hurá,“ ozve se.
   Trávíme čas v přírodě a na dětech je znát jiný druh únavy oproti tomu, když ho trávíme ve městě. Děti víc spí a méně se vztekají a brečí. Já si pak uvědomím, kolik podob vlastně mají, a jak moc je ještě neznám. I já jsem teď jiný. Taky víc spím. Ale vztekám se pořád stejně, protože tu není signál.
   „Kdy už tam budem?“
   „Ještě tak jednu tatranku,“ odhaduju vzdálenost k rozhledně.
   Děti jsou z rozhledny nadšené, stánek s občerstvením je otevřený.
   Cestou zpátky si vyprávíme, co nás všechno čeká, až se z tábora vrátíme. Některé děti vzpomínají na mámu, někteří zaměstnanci také.
   Chytají se za ruku, jsou unavené. Všechno jsme už snědli, takže jediná motivace, kterou jim můžu nabídnout, je skutečnost, že se už vracíme zpět na oběd. Potřebuju ale, aby to ještě úplně nevzdávaly, takže jim raději neprozradím, co máme k obědu. 

    Je zvláštní, jak se dětem a dospělým stýská každému jinak. Děti se na tábor těší a první týden vše zvládají skvěle, první smutky se objeví až týden druhý, kdy jim buřty a všeobecná špína už zevšední. Zaměstnanci to mívají opačně. Většinou odjíždíme s těžkým srdcem a kufrem, ale postupně objevujeme kouzlo buřtů, všeobecné špíny a vína.

   „Kdy už tam budem?“ bude možná ta nejčastější otázka, kterou následující dva týdny uslyším. Rozhodně ale nepatří mezi ty nejdůležitější. Pro mě osobně ta nejdůležitější zní: „Kdy se zase uvidíme?“